Mời thầu

Thông báo mời thầu
21

2/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 301/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 301/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 27/02/2018 đến ngày 21/03/2018

21

2/2018

Tên gói thầu: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 301/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Mua vật tư ống mềm phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng thường xuyên hệ thống SPM theo Đơn hàng số 301/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 27/02/2018 đến ngày 21/03/2018

8

2/2018

Tên gói thầu: Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dầu bôi trơn cho thiết bị quay trong Nhà máy năm 2018-2019 theo Đơn hàng số 489/ĐH-BDSC-R – Phần II và III.

Mô tả: Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp dầu bôi trơn cho thiết bị quay trong Nhà máy năm 2018-2019 theo Đơn hàng số 489/ĐH-BDSC-R – Phần II và III.

Phát hành: 22/02/2018 đến ngày 09/03/2018

24

1/2018

Tên gói thầu: Mua Liquid Nitrogen cho các phân xưởng U-36/PP theo Đơn hàng 563/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: Mua Liquid Nitrogen cho các phân xưởng U-36/PP theo Đơn hàng 563/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 30/01/2018 đến ngày 12/03/2018

24

1/2018

Tên gói thầu: Mua thiết bị phục vụ sơn, bảo dưỡng thiết bị Tự động hóa theo Đơn hàng số 534/17-3745/ĐH-BDSC-I​​​​​​​

Mô tả: Mua thiết bị phục vụ sơn, bảo dưỡng thiết bị Tự động hóa theo Đơn hàng số 534/17-3745/ĐH-BDSC-I​​​​​​​

Phát hành: 30/01/2018 đến ngày 08/02/2018

9

1/2018

Tên gói thầu: Providing consultant specialists to build operation excellence system at Dung Quat Refinery

Mô tả: Providing consultant specialists to build operation excellence system at Dung Quat Refinery

Phát hành: 12/01/2018 đến ngày 20/02/2018

4

1/2018

Tên gói thầu: 1. Tên gói thầu: Điểm neoThuê dịch vụ đào tạo chuyên sâu An toàn kiểm tra nồng độ khí trong Nhà máy lọc dầu (The Combined Authorized Gas Testing) theo Đơn hàng số 219/ĐH-QTNL.

Mô tả: Tên gói thầu: Điểm neoThuê dịch vụ đào tạo chuyên sâu An toàn kiểm tra nồng độ khí trong Nhà máy lọc dầu (The Combined Authorized Gas Testing) theo Đơn hàng số 219/ĐH-QTNL.

Phát hành: 10/01/2018 đến ngày 25/01/2018

29

12/2017

Tên gói thầu: 1. Tên gói thầu: Mua HPXT cho phân xưởng U-39 theo Đơn hàng số 405/ĐH-ĐĐSX.

Mô tả: 1. Tên gói thầu: Mua HPXT cho phân xưởng U-39 theo Đơn hàng số 405/ĐH-ĐĐSX.

Phát hành: 05/01/2018 đến ngày 25/01/2018

26

12/2017

Tên gói thầu: Mua thiết bị, dụng cụ chuyên dụng và vật tư, kết hợp đào tạo chuyển giao công nghệ để thực hiện công tác xử lý rò rỉ bằng phương pháp làm kín on-line theo Đơn hàng số 476/17-3207/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Mua thiết bị, dụng cụ chuyên dụng và vật tư, kết hợp đào tạo chuyển giao công nghệ để thực hiện công tác xử lý rò rỉ bằng phương pháp làm kín on-line theo Đơn hàng số 476/17-3207/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 04/01/2018 đến ngày 18/01/2018

26

12/2017

Tên gói thầu: Mua máy lọc vanish trong dầu bôi trơn theo kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2017 theo Đơn hàng số 502/17-1631/ĐH-BDSC-R;

Mô tả: Mua máy lọc vanish trong dầu bôi trơn theo kế hoạch mua sắm TSCĐ năm 2017 theo Đơn hàng số 502/17-1631/ĐH-BDSC-R;

Phát hành: 02/01/2018 đến ngày 25/01/2018

26

12/2017

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ khảo sát, thiết kế và cung cấp thiết bị, lắp đặt 01 Trạm quan trắc môi trường tự động liên tục theo Đơn hàng số 592/ĐH-ATMT ngày 18/9/2017;

Mô tả: Thuê dịch vụ khảo sát, thiết kế và cung cấp thiết bị, lắp đặt 01 Trạm quan trắc môi trường tự động liên tục theo Đơn hàng số 592/ĐH-ATMT ngày 18/9/2017;

Phát hành: 02/01/2018 đến ngày 25/01/2018

19

12/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư để chế tạo, lắp đặt đường ống tại thiết bị trao đổi nhiệt E-1803 theo MOC-18-16-159 và MOC-18-17-165 theo Đơn hàng số 519/17-3691/ĐH-BDSC-S ngày 7/11/2017

Mô tả: Mua vật tư để chế tạo, lắp đặt đường ống tại thiết bị trao đổi nhiệt E-1803 theo MOC-18-16-159 và MOC-18-17-165 theo Đơn hàng số 519/17-3691/ĐH-BDSC-S ngày 7/11/2017

Phát hành: 25/12/2017 đến ngày 08/01/2018