Mời thầu

Thông báo mời thầu
22

11/2017

Tên gói thầu: Thuê đơn vị giám định chất lượng/khối lượng dầu thô và thực hiện giám sát áp tải vận chuyển dầu thô từ các Mỏ đến NMLD Dung Quất khi có hao hụt xuất cao bất thường từ ngày 01/01/2018 đế

Mô tả: Thuê đơn vị giám định chất lượng/khối lượng dầu thô và thực hiện giám sát áp tải vận chuyển dầu thô từ các Mỏ đến NMLD Dung Quất khi có hao hụt xuất cao bất thường từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Phát hành: 27/11/2017 đến ngày 14/12/2017

20

11/2017

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp và thay mới thang máy tại tòa nhà 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 423/DH-BDSC-E;

Mô tả: Thuê dịch vụ cung cấp và thay mới thang máy tại tòa nhà 208 Hùng Vương theo Đơn hàng số 423/DH-BDSC-E;

Phát hành: 24/11/2017 đến ngày 08/12/2017

20

11/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện bổ sung và cập nhật hệ thống truy cập ứng dụng từ bên ngoài vào mạng Nhà máy Lọc dầu theo chuẩn bảo mật theo Đơn hàng số 324/ĐH-NCPT.

Mô tả: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện bổ sung và cập nhật hệ thống truy cập ứng dụng từ bên ngoài vào mạng Nhà máy Lọc dầu theo chuẩn bảo mật theo Đơn hàng số 324/ĐH-NCPT.

Phát hành: 24/11/2017 đến ngày 15/12/2017

20

11/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện bổ sung và gia cố hệ thống bảo mật phòng chống tấn công từ chối dịch vụ DDoS và tấn công web theo Đơn hàng số 339/ĐH-NCPT.

Mô tả: Mua vật tư, dịch vụ thực hiện bổ sung và gia cố hệ thống bảo mật phòng chống tấn công từ chối dịch vụ DDoS và tấn công web theo Đơn hàng số 339/ĐH-NCPT.

Phát hành: 24/11/2017 đến ngày 21/12/2017

22

11/2017

Tên gói thầu: Thuê đơn vị giám định chất lượng/khối lượng etanol nhiên liệu biến tính/không biến tính, các sản phẩm của NMLD Dung Quất và thực hiện kiểm kê trong năm 2018.

Mô tả: Thuê đơn vị giám định chất lượng/khối lượng etanol nhiên liệu biến tính/không biến tính, các sản phẩm của NMLD Dung Quất và thực hiện kiểm kê trong năm 2018.

Phát hành: 24/11/2017 đến ngày 14/12/2017

15

11/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư, thiết bị thay thế cho thiết bị hạ tầng mạng, máy chủ/trạm phục vụ sản xuất theo Đơn hàng số 352/ĐH-NCPT

Mô tả: Mua vật tư, thiết bị thay thế cho thiết bị hạ tầng mạng, máy chủ/trạm phục vụ sản xuất theo Đơn hàng số 352/ĐH-NCPT

Phát hành: 20/11/2017 đến ngày 11/12/2017

15

11/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư sửa chữa và thay thế hạ tầng thiết bị, hệ thống nguồn cấp cho trung tâm dữ liệu (Data Center /Server Room) các hệ thống CNTT/Viễn thông đáp ứng yêu cầu về an toàn và tiêu chuẩn kỹ thu

Mô tả: Mua vật tư sửa chữa và thay thế hạ tầng thiết bị, hệ thống nguồn cấp cho trung tâm dữ liệu (Data Center /Server Room) các hệ thống CNTT/Viễn thông đáp ứng yêu cầu về an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật theo Đơn hàng số 325/ĐH-NCPT;

Phát hành: 20/11/2017 đến ngày 15/12/2017

20

11/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư sửa chữa và thay thế hạ tầng thiết bị, hệ thống nguồn cấp cho trung tâm dữ liệu (Data Center /Server Room) các hệ thống CNTT/Viễn thông đáp ứng yêu cầu về an toàn và tiêu chuẩn kỹ thu

Mô tả: Mua vật tư sửa chữa và thay thế hạ tầng thiết bị, hệ thống nguồn cấp cho trung tâm dữ liệu (Data Center /Server Room) các hệ thống CNTT/Viễn thông đáp ứng yêu cầu về an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật theo Đơn hàng số 325/ĐH-NCPT;

Phát hành: 20/11/2017 đến ngày 15/12/2017

8

11/2017

Tên gói thầu: Mua ròng rọc điện, đệm nhảy thoát hiểm phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng 519/ĐH-ATMT ngày 17/8/2017.

Mô tả: Mua ròng rọc điện, đệm nhảy thoát hiểm phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất theo Đơn hàng 519/ĐH-ATMT ngày 17/8/2017.

Phát hành: 14/11/2017 đến ngày 24/11/2017

7

11/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị quan trọng Slide Valve, Plug Valve thuộc phân xưởng theo Đơn hàng số 472/17-3342/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư dự phòng cho các thiết bị quan trọng Slide Valve, Plug Valve thuộc phân xưởng theo Đơn hàng số 472/17-3342/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 13/11/2017 đến ngày 22/11/2017

3

11/2017

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ cung cấp vật tư và thực hiện lắp đặt hố tiếp địa để nối đất cho hệ thống điều khiển (ICE) theo MOC-SS11-16-135 theo Đơn hàng số 446/17-2454/ĐH-BDSC-E.

Mô tả: Thuê dịch vụ cung cấp vật tư và thực hiện lắp đặt hố tiếp địa để nối đất cho hệ thống điều khiển (ICE) theo MOC-SS11-16-135 theo Đơn hàng số 446/17-2454/ĐH-BDSC-E.

Phát hành: 10/11/2017 đến ngày 30/11/2017

2

11/2017

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất năm 2018

Mô tả: Thuê dịch vụ vận chuyển dầu thô phục vụ vận hành Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất năm 2018

Phát hành: 08/11/2017 đến ngày 28/11/2017