Mời thầu

Thông báo mời thầu
19

7/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư dự phòng, thay thế, chuẩn hóa hệ thống hạ tầng mạng tại trụ sở 208 Hùng Vương và một số tòa nhà làm việc theo Đơn hàng 225/ĐH-NCPT.

Mô tả: Mua vật tư dự phòng, thay thế, chuẩn hóa hệ thống hạ tầng mạng tại trụ sở 208 Hùng Vương và một số tòa nhà làm việc theo Đơn hàng 225/ĐH-NCPT.

Phát hành: 25/07/2017 đến ngày 17/08/2017

18

7/2017

Tên gói thầu: Mua bình chữa cháy xách tay, quần áo chữa cháy năm 2017 theo Đơn hàng số 270/ĐH-ATMT

Mô tả: Mua bình chữa cháy xách tay, quần áo chữa cháy năm 2017 theo Đơn hàng số 270/ĐH-ATMT

Phát hành: 21/07/2017 đến ngày 11/08/2017

18

7/2017

Tên gói thầu: Mua quần áo BHLĐ vải Nomex cho người lao động năm 2017 theo Đơn hàng số 252/ĐH-ATMT;

Mô tả: Mua quần áo BHLĐ vải Nomex cho người lao động năm 2017 theo Đơn hàng số 252/ĐH-ATMT;

Phát hành: 18/07/2017 đến ngày 04/08/2017

12

7/2017

Tên gói thầu: Thuê dịch vụ và cung cấp vật tư để thay thế 01 giếng Anode và sửa chữa 06 dây Anode tại phân xưởng 59 và 81 theo Đơn hàng số 121/ĐH-BDSC-E ngày 03/03/2017

Mô tả: Thuê dịch vụ và cung cấp vật tư để thay thế 01 giếng Anode và sửa chữa 06 dây Anode tại phân xưởng 59 và 81 theo Đơn hàng số 121/ĐH-BDSC-E ngày 03/03/2017

Phát hành: 18/07/2017 đến ngày 07/08/2017

13

7/2017

Tên gói thầu: Mua bọt để nạp lại cho các xe đẩy bọt chữa cháy, ống vòi thay thế tại các tang cuộn vòi chữa cháy cố định theo Đơn hàng số 406/ĐH-ATMT ngày 09/6/2017.

Mô tả: Mua bọt để nạp lại cho các xe đẩy bọt chữa cháy, ống vòi thay thế tại các tang cuộn vòi chữa cháy cố định theo Đơn hàng số 406/ĐH-ATMT ngày 09/6/2017.

Phát hành: 18/07/2017 đến ngày 26/07/2017

13

7/2017

Tên gói thầu: Ký HĐĐG cung cấp vật tư thô để sử dụng trong công tác gia công chế tạo, phục vụ bảo dưỡng sửa chữa nhà máy năm 2017-2018 theo Đơn hàng số 185/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Ký HĐĐG cung cấp vật tư thô để sử dụng trong công tác gia công chế tạo, phục vụ bảo dưỡng sửa chữa nhà máy năm 2017-2018 theo Đơn hàng số 185/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 18/07/2017 đến ngày 08/08/2017

11

7/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ đại tu cụm máy nén C-601 phân xưởng PP theo đơn hàng số 296/17-2400/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư phục vụ đại tu cụm máy nén C-601 phân xưởng PP theo đơn hàng số 296/17-2400/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 14/07/2017 đến ngày 25/07/2017

7

7/2017

Tên gói thầu: Thuê tư vấn xây dựng Hệ thống quản trị tích hợp BSR (BSR Management System – BSRMS) theo Đơn hàng số 115/ĐH-QTNL.

Mô tả: Thuê tư vấn xây dựng Hệ thống quản trị tích hợp BSR (BSR Management System – BSRMS) theo Đơn hàng số 115/ĐH-QTNL.

Phát hành: 13/07/2017 đến ngày 02/08/2017

7

7/2017

Tên gói thầu: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư hàn, phun phủ nhiệt và phụ kiện để sử dụng trong công tác gia công chế tạo, phục vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy năm 2017 theo Đơn hàng số 159/ĐH-BDSC-W;.

Mô tả: Ký hợp đồng đơn giá cung cấp vật tư hàn, phun phủ nhiệt và phụ kiện để sử dụng trong công tác gia công chế tạo, phục vụ bảo dưỡng sửa chữa Nhà máy năm 2017 theo Đơn hàng số 159/ĐH-BDSC-W;.

Phát hành: 12/07/2017 đến ngày 21/07/2017

5

7/2017

Tên gói thầu: Ký HĐĐG cung cấp vật tư tiêu hao để sử dụng trong công tác bảo dưỡng sửa chữa các loại van trong Nhà máy theo Đơn hàng số 176/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Ký HĐĐG cung cấp vật tư tiêu hao để sử dụng trong công tác bảo dưỡng sửa chữa các loại van trong Nhà máy theo Đơn hàng số 176/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 05/07/2017 đến ngày 17/07/2017

5

7/2017

Tên gói thầu: Ký HĐĐG cung cấp vật tư tiêu hao và dụng cụ cắt gọt để sử dụng trong công tác gia công, chế tạo phục vụ bảo dưỡng sửa chữa nhà máy theo Đơn hàng số 175/ĐH-BDSC-W.

Mô tả: Ký HĐĐG cung cấp vật tư tiêu hao và dụng cụ cắt gọt để sử dụng trong công tác gia công, chế tạo phục vụ bảo dưỡng sửa chữa nhà máy theo Đơn hàng số 175/ĐH-BDSC-W.

Phát hành: 05/07/2017 đến ngày 17/07/2017

23

6/2017

Tên gói thầu: Mua sắm động cơ cho phân xưởng PP theo Đơn hàng số 188/ĐH-BDSC-E;

Mô tả: Mua sắm động cơ cho phân xưởng PP theo Đơn hàng số 188/ĐH-BDSC-E;

Phát hành: 29/06/2017 đến ngày 07/07/2017