Mời thầu

Thông báo mời thầu
14

9/2017

Tên gói thầu: Mua trang thiết bị phục vụ cho công việc của Phòng thiết bị tĩnh và Phòng gia công cơ khí theo Đơn hàng số 243/ĐH-BDSC-S

Mô tả: Mua trang thiết bị phục vụ cho công việc của Phòng thiết bị tĩnh và Phòng gia công cơ khí theo Đơn hàng số 243/ĐH-BDSC-S

Phát hành: 21/09/2017 đến ngày 13/10/2017

14

9/2017

Tên gói thầu: Mua thiết bị phân tích, chẩn đoán cáp ngầm theo Đơn hàng số 354/17-2699/ĐH-BDSC-E ngày 17/7/2017.

Mô tả: Mua thiết bị phân tích, chẩn đoán cáp ngầm theo Đơn hàng số 354/17-2699/ĐH-BDSC-E ngày 17/7/2017.

Phát hành: 20/09/2017 đến ngày 03/10/2017

13

9/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ sửa chữa Extruder và bơm cứu hỏa ở phân xưởng PP theo đơn hàng số 390/17-3053/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua vật tư phục vụ sửa chữa Extruder và bơm cứu hỏa ở phân xưởng PP theo đơn hàng số 390/17-3053/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 18/09/2017 đến ngày 29/09/2017

11

9/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư để dự phòng cho thiết bị lò hơi A-4001A/B/C/D tại phân xưởng 040 theo Đơn hàng số 307/17-1588/ĐH-BDSC-S ngày 15/6/2017.

Mô tả: Mua vật tư để dự phòng cho thiết bị lò hơi A-4001A/B/C/D tại phân xưởng 040 theo Đơn hàng số 307/17-1588/ĐH-BDSC-S ngày 15/6/2017.

Phát hành: 15/09/2017 đến ngày 12/10/2017

8

9/2017

Tên gói thầu: Mua máy đo khí, thiết bị hỗ trợ khí thở phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy năm 2017 theo Đơn hàng 451/ĐH-ATMT ngày 10/7/2017.

Mô tả: Mua máy đo khí, thiết bị hỗ trợ khí thở phục vụ công tác bảo dưỡng, vận hành Nhà máy năm 2017 theo Đơn hàng 451/ĐH-ATMT ngày 10/7/2017.

Phát hành: 14/09/2017 đến ngày 11/10/2017

31

8/2017

Tên gói thầu: Mua sắm TSCĐ phục vụ đào tạo, cân chỉnh, mô phỏng thiết bị Tự động hóa theo Đơn hàng số 288/ĐH-BDSC-I ngày 05/06/2017.

Mô tả: Mua sắm TSCĐ phục vụ đào tạo, cân chỉnh, mô phỏng thiết bị Tự động hóa theo Đơn hàng số 288/ĐH-BDSC-I ngày 05/06/2017.

Phát hành: 07/09/2017 đến ngày 28/09/2017

1

9/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư thay thế và chuẩn hóa Trung tâm máy chủ (Data Center/Disaster Center) đảm bảo duy trì vận hành an toàn, ổn định các hệ thống CNTT/MES theo Đơn hàng số 212/ĐH-NCPT.

Mô tả: Mua vật tư thay thế và chuẩn hóa Trung tâm máy chủ (Data Center/Disaster Center) đảm bảo duy trì vận hành an toàn, ổn định các hệ thống CNTT/MES theo Đơn hàng số 212/ĐH-NCPT.

Phát hành: 07/09/2017 đến ngày 26/09/2017

29

8/2017

Tên gói thầu: Mua vật tư phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng Cano Lọc dầu 02 & 03 năm 2017 theo Đơn hàng số 157/ĐH-QLCB.

Mô tả: Mua vật tư phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng Cano Lọc dầu 02 & 03 năm 2017 theo Đơn hàng số 157/ĐH-QLCB.

Phát hành: 05/09/2017 đến ngày 19/09/2017

30

8/2017

Tên gói thầu: Mua thay thế hộp công tắc hành trình của van tại phân xưởng phụ trợ theo Đơn hàng số 352/17-2117/ĐH-BDSC-I.

Mô tả: Mua thay thế hộp công tắc hành trình của van tại phân xưởng phụ trợ theo Đơn hàng số 352/17-2117/ĐH-BDSC-I.

Phát hành: 05/09/2017 đến ngày 18/09/2017

28

8/2017

Tên gói thầu: Mua HPXT cho phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng 296/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua HPXT cho phân xưởng U-13/23 theo Đơn hàng 296/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 01/09/2017 đến ngày 25/09/2017

24

8/2017

Tên gói thầu: Mua dụng cụ vận hành chuyên dụng theo Đơn hàng số 1205/ĐH-VHSX-06-2017

Mô tả: Mua dụng cụ vận hành chuyên dụng theo Đơn hàng số 1205/ĐH-VHSX-06-2017

Phát hành: 30/08/2017 đến ngày 11/09/2017

24

8/2017

Tên gói thầu: Mua bao Jumbo phục vụ sản xuất theo Đơn hàng số 279/ĐH-ĐĐSX

Mô tả: Mua bao Jumbo phục vụ sản xuất theo Đơn hàng số 279/ĐH-ĐĐSX

Phát hành: 30/08/2017 đến ngày 11/09/2017