Giới Thiệu BSR

Giới thiệu về BSR - Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành Viên Lọc hóa dầu Bình Sơn. Đơn vị lá cờ đầu trong ngành công nghiệp Việt Nam.

Xem Thêm

Góc Nhìn

Giao lưu trực tuyến với Ban lãnh đạo công ty và các khách mời về các vấn đề đang được quan tâm. Hãy đăng nhập để tham gia đặt câu hỏi ngay bây giờ.

Xem Thêm

Tuyển Dụng

Thông tin tuyển dụng của BSR. Các việc làm hấp dẫn đang chờ đón bạn, môi trường làm việc chuyên nghiệp, hãy tham gia ngay còn chần chờ gì nữa.

Xem Thêm

Xem tất cả ...

Xem tất cả ...

Xem tất cả ...

Xem tất cả ...

Mua vật tư Air ring nozzles/Drain nozzles dùng để dự phòng và bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị D-1502 và D-1503 tại phân xưởng 015 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 325/ĐH-BDSC-TA3-S ngày 27/05/2016

Thời gian bắt đầu: 15/09/2016 12:00:00 SA
Thời gian kết thúc: 05/10/2016 12:00:00 SA
Mua vật tư Air ring nozzles/Drain nozzles dùng để dự phòng và bảo dưỡng sửa chữa cho thiết bị D-1502 và D-1503 tại phân xưởng 015 trong BDTT lần 3 theo Đơn hàng số 325/ĐH-BDSC-TA3-S ngày 27/05/2016 và Tờ trình hiệu chỉnh 1080/TTr-BDSC-TA3-S ngày 30/6/2016

Mua vật tư phục vụ bảo dưỡng sửa chữa XL-1580 và XL-1351 theo Đơn hàng số 304/ĐH-BDSC-E.

Thời gian bắt đầu: 27/09/2016 12:00:00 SA
Thời gian kết thúc: 06/10/2016 12:00:00 SA
Mua vật tư phục vụ bảo dưỡng sửa chữa XL-1580 và XL-1351 theo Đơn hàng số 304/ĐH-BDSC-E.

Mua rock salt, sand và gravel cho phân xưởng KTU theo đơn hàng 060/ĐH-ĐĐSX

Thời gian bắt đầu: 23/09/2016 12:00:00 SA
Thời gian kết thúc: 03/10/2016 12:00:00 SA
Mua rock salt, sand và gravel cho phân xưởng KTU theo đơn hàng 060/ĐH-ĐĐSX

Thuê dịch vụ nâng cấp hệ thống PLC cho 015-SV-1501/1502/1503/1504, 015-PV-1501 theo MOC-15-16-249 (TA3) theo Đơn hàng 395/ĐH-BDSC-I

Thời gian bắt đầu: 16/09/2016 12:00:00 SA
Thời gian kết thúc: 10/10/2016 12:00:00 SA
Thuê dịch vụ nâng cấp hệ thống PLC cho 015-SV-1501/1502/1503/1504, 015-PV-1501 theo MOC-15-16-249 (TA3) theo Đơn hàng 395/ĐH-BDSC-I

Xem tất cả ...

Sản Phẩm - Dịch Vụ