Hình ảnh

Chọn Album:
  • ISO-9001ISO-9001
  • ISO-14001ISO-14001
  • OHSAS 18001OHSAS 18001
  • ISO/IEC 17025ISO/IEC 17025

Hợp Tác Đầu Tư


Đoàn giảng viên Đại học Bách Khoa Đà Nẵng thăm và làm việc với BSRNgày 20/3/2017, đoàn giảng viên Khoa Hóa Đại học B ...