Dung Quất ĐẤT và NGƯỜI 16/04/2013 09:47
Thông tin về dự án
Thông tin về dự án 16/04/2013 09:42

Thông tin đang cập nhật...

Sơ đồ tổ chức BSR 16/04/2013 09:33

GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO CÔNG TY BSR

GIAI ĐOẠN TỪ 2003 ĐẾN NAY 16/04/2013 09:26
GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1999 ĐẾN 2003 16/04/2013 09:22

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU SỐ I - DUNG QUẤT

GIAI ĐOẠN TỪ 1997 ĐẾN 1998 16/04/2013 09:19

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀMÁY LỌC DẦU SỐ I - DUNG QUẤT

GIAI ĐOẠN TỪ 1992 ĐẾN 1996 16/04/2013 09:16

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU SỐ I - DUNG QUẤT:

GIAI ĐOẠN TỪ 1977 ĐẾN 1991 16/04/2013 09:09

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU SỐ I - DUNG QUẤT:

Giới thiệu chung
Giới thiệu chung 16/04/2013 08:57

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỌC - HÓA DẦU BÌNH SƠN.

Giới thiệu
Liên kết site
 

TRỤ SỞ CHÍNH

Số : 208 - đại lộ Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: (84-55)3825825  -  Fax: (84-55)3825826 - Email : info@bsr.com.vn
Website : http://www.bsr.com.vn

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Khu nhà hành chính - xã Bình trị - huyện Bình Sơn - tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: (84-55)3616.666 -  Fax: (84-55)3616.555 

Website : http://www.bsr.com.vn