Dung Quất ĐẤT và NGƯỜI 16/04/2013 09:47
Thông tin về dự án
Thông tin về dự án 16/04/2013 09:42

Địa điểm, diện tích sử dụng, sơ đồ vị trí nhà máy, công suất và nhiên liệu, cấu hình nhà máy, cơ cấu sản phẩm, nhân lực vận hành, tổng mức đầu tư, các gói thầu của dự án.

Sơ đồ tổ chức BSR 16/04/2013 09:33

GIỚI THIỆU LÃNH ĐẠO CÔNG TY BSR

GIAI ĐOẠN TỪ 2003 ĐẾN NAY 16/04/2013 09:26
GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1999 ĐẾN 2003 16/04/2013 09:22

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU SỐ I - DUNG QUẤT

GIAI ĐOẠN TỪ 1997 ĐẾN 1998 16/04/2013 09:19

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀMÁY LỌC DẦU SỐ I - DUNG QUẤT

GIAI ĐOẠN TỪ 1992 ĐẾN 1996 16/04/2013 09:16

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU SỐ I - DUNG QUẤT:

GIAI ĐOẠN TỪ 1977 ĐẾN 1991 16/04/2013 09:09

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY LỌC DẦU SỐ I - DUNG QUẤT:

Giới thiệu chung
Giới thiệu chung 16/04/2013 08:57

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỌC - HÓA DẦU BÌNH SƠN.

Giới thiệu
Liên kết site
 

TRỤ SỞ CHÍNH

Số : 208 - đại lộ Hùng Vương - thành phố Quảng Ngãi - tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: (84-55)3825825  -  Fax: (84-55)3825826 - Email : info@bsr.com.vn
Website : http://www.bsr.com.vn

VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Khu nhà hành chính - xã Bình trị - huyện Bình Sơn - tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại: (84-55)3616.666 -  Fax: (84-55)3616.555 

Website : http://www.bsr.com.vn